Tarieven

 30 min 45 min 60 min
Kennismakingsgesprek

gratis

 
Gesprekken/onderzoek/
opstellen handelingsplan

€25  €50
RT begeleiding leerling €30 €45 €50
Bijles €25

€40
Groepsles (max. 4 leerlingen) 

€20/lln