Voor wie is RT?

RT is er voor leerlingen die problemen ondervinden op de volgende gebieden: Voor wie is Remedial Teaching? RT is er voor leerlingen die problemen ondervinden op de volgende gebieden:

  • rekenen
  • (werkwoord) spelling
  • (begrijpend) lezen
  • concentratie/gedrag

Uitgangspunt bij de begeleiding is het handelingsplan. In dit plan zijn één of meer doelen gesteld en is de route uitgestippeld om deze te bereiken.

Na elk begeleidingsmoment maak ik een verslag van wat we gedaan hebben en hoe het is gegaan. Als ouder/school krijgt u deze ook. Na een begeleidingsperiode zal een evaluatie plaatsvinden om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald. Hoe lang de begeleiding nodig is, wordt in overleg bepaald.

In de begeleiding zal ik altijd uitgaan van wat uw kind al kan om hen een stap verder te brengen. Succes ervaringen zijn hierbij voor elk kind belangrijk, het gevoel “ik kan het!” motiveert om verder te willen.