Wat is Remedial Teaching?

Voordat u weet of uw kind in aanmerking komt voor RT (Remedial Teaching), moet u natuurlijk weten wat RT eigenlijk inhoud. Als u mij zou vragen wat de exacte definitie van RT is dan zou ik antwoorden dat RT wil zeggen dat leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen/ stoornissen worden geholpen bij het aanleren van vaardigheden en het toepassen van deze vaardigheden.

Echter, ik vind dat RT veel meer is dan dat, het is een persoonlijk plan om uw kind te helpen waar dat nodig is. Om dit te bereiken moet eerst duidelijk worden waar uw kind hulp bij nodig heeft. Hiervoor zal ik gesprekken hebben met uw kind en uw kind observeren bij het maken van bepaalde opdrachten. Ook toetsen kunnen meehelpen deze gegevens te verzamelen, maar vaak heeft de school van de leerling al veel van deze (toets)gegevens. Natuurlijk zal ik als rt-er ook gesprekken hebben met de groepsleerkracht en met u zelf. Zo wordt er samen onderzocht waar de kern van het probleem zit.

Als dit duidelijk is, zal er een handelingsplan worden opgesteld. Dit handelingsplan staat centraal in de begeleiding en wordt natuurlijk aangepast aan wat uw kind nodig heeft. Er zullen in dit plan dan ook één of meerdere doelen worden gesteld. De route om deze doelen te bereiken is uitgestippeld en er zal alles aan worden gedaan om deze doelen te bereiken binnen de afgesproken periode.  De hulp van mij als remedial teacher is volledig toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk. Aan het einde van elke begeleidingsperiode zal er een evaluatie plaatsvinden.

Wat ook nog goed is om te weten is dat er een duidelijk onderscheid is tussen RT en bijles. Bijles is namelijk een herhaling van de al aangeboden lessen op school (re-teaching). Terwijl er met RT echt wordt gekeken naar waar uw kind vastloopt en hoe dit aan te pakken is.

Als u nog vragen heeft over hoe Remedial Teaching in elkaar zit en wat mijn plan van aanpak is dan nodig ik u graag uit voor een kennismakingsgesprek.