Copyright © 2010 RT Praktijk Klavertje 4.
Alle Rechten Voorbehouden.

 

WELKOM
RT Praktijk Klavertje 4
VOOR WIE
WAT IS REMEDIAL TEACHING
DIENSTEN
TARIEVEN
CONTACT
LINKS
Een stap vooruit met... Remedial Teaching
Welkom
Voor wie
Wat is Remedial Teaching
Diensten
Tarieven
Contact
Links

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen/stoornissen die extra zorg kunnen gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

 

Ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsprobleem/stoornis hebben een eigen vereniging: Balans.

 

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt bij de remedial teacher , onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De remedial teacher probeert een beeld te krijgen van de leerling, ook door gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders, en zo te ontdekken waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

 

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden, 1 of meerdere keren per week, remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

 

In het kader van passend onderwijs kan de remedial teacher ook ingezet worden om een leerling (met een een PGB of LGF*) voor een langere periode te begeleiden.

 

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

 

* PGB persoonsgebonden budget/ LGF leerlinggebonden financiering (rugzakje)