Copyright © 2010 RT Praktijk Klavertje 4.
Alle Rechten Voorbehouden.

 

WELKOM
RT Praktijk Klavertje 4
VOOR WIE
WAT IS REMEDIAL TEACHING
DIENSTEN
TARIEVEN
CONTACT
LINKS
Een stap vooruit met... Remedial Teaching
Welkom
Voor wie
Wat is Remedial Teaching
Diensten
Tarieven
Contact
Links

RT Praktijk Klavertje 4 is er voor kinderen die problemen ondervinden op de volgende gebieden:

Daarnaast kan RT Praktijk Klavertje 4 hulp bieden aan kinderen met gedragsproblemen binnen de schoolse situatie.

 

In die behandeling/begeleiding zullen we altijd uitgaan van wat kinderen al kunnen om hen stap voor stap verder te brengen. Succes ervaringen zijn hierbij voor het kind belangrijk, het gevoel ‘Ik kan het!’ motiveert om verder te willen.

 

Uitgangspunt bij behandeling/begeleiding is het handelingsplan. In dit handelingsplan is een doel gesteld en is de route uitgestippeld om dit te bereiken.

Vaste evaluatiemomenten zullen de route naar het doel bewaken.

(begrijpend) lezen

Spellen

Rekenen

concentratie/gedrag